Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

1) Prohlášení o ochraně osobních údajů
Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá a proto společnost MinioS., S.r.o. se sídlem Tomášikova 1201/10, 05001 Revúca, Slovenská republika, (dále jen „správce“) respektuje soukromí každého, kdo vstupuje na naše stránky www.minios.cz, které jsou navrženy tak, aby zajistily, že všechny údaje, které nám poskytnete jsou zpracovány s náležitou péčí, pozorností a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)
2) Zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a hlavně zákonným způsobem, když si něco objednáte, hodnotíte nákup, požádáte nás o zasílání informačního emailu o novinkách a produktech. Rozsah zpracování osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů.
Osobní údaje které shromažďujeme:
Registrační formulář oslovení, jméno, příjmení, email Objednávkový formulář oslovení, jméno, příjmení, email, adresa, psč, město, Stát, telefonní číslo nebo mobilní číslo Kontaktní formulář jméno, příjmení, email Newsletter emailová adresa Návštěva stránek IP adresa, cookies
Jak využíváme Vaše osobní údaje:
Spravovat osobní účet žadatele Správa a stav vašich objednávek, faktur, dobropisů, reklamací, vráceného zboží Zasílání informací o stavu objednávek Zaslat obchodní sdělení o novinkách, slevách, akcích a zajímavostech na našich stránkách Zasílání dotazníků spokojenosti Vytvářet statistiky, pro poskytnutí adekvátního zboží Informace o slev a akcích
3) Sdílení osobních údajů
Vaše osobní údaje, které získáme, můžeme sdílet s našimi externími partnery bez kterých bychom nemohli fungovat. Údaje mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:
Slovenská pošta, as, Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 GLS General Logistics Systems sro, Lískovská cesta 13, 962 21 Lískovec, IČO: 36 624 942 Orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti
4) Zabezpečení osobních údajů
Provedli jsme vhodné technické a organizační zabezpečení na ochranu vašich údajů před náhodnou ztrátou, manipulací, neoprávněným přístupem, zničením nebo poškozením. Tato opatření neustále zlepšujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Všechny osobní údaje a informace na našich stránkách jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL s certifikátem vydaným od důvěryhodné certifikační autority.
To znamená, že informace procházejí přes zabezpečené připojení a že vaše data nemohou externí strany přečíst. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy výlučně na území Evropské unie.
5) Doba zpracování osobních údajů
Nejdelší doba zpracování osobních údajů
Nejdelší doba zpracování osobních údajů správcem kterou vůči Vám uplatňujeme je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezidotčenou osobou a správcem, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo oprávněný zájem správcem. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.
Jiná doba zpracování osobních údajů
Pokud se obrátíte na správce, vymažeme Vaše osobní údaje mnohem dříve než ve lhůtách uvedených výše. Vaše osobní údaje si uchováme pouze na nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.
6) Cookies a další technologie sledování
Co je cookie? Cookie je malý soubor, obvykle složený z písmen a čísel, který je stažen do vašeho zařízení (např.: Počítač, iPad, smartphone) při vstupu na určitou webstránku. Následně jsou cookies odeslány zpět na původní web při každé příští návštěvě. Cookies jsou velmi užitečné, neboť dovolují webstránce rozpoznat vaše zařízení. Často se používají a bez cookies by nebylo množství online funkcí vůbec možné.
Některé cookies, které používáme, přetrvávají pouze během vaší návštěvy na naší webstránce a expirují se zavřením vašeho prohlížeče. Jiné cookies jsou použity pro zapamatování vaší návštěvy po návratu na stránku a trvají delší dobu. Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnost změnit nastavení prohlížeče a cookies vypnout, případně nastavit upozornění pokaždé, když jsou cookies nastaveny. Více o cookies se můžete dozvědět na stránce www.allaboutcookies.org, kde naleznete také užitečné informace o cookies a jak nepovolit cookies používání různých druhů prohlížečů.
Upozorňujeme však, že blokováním nebo vymazáním cookies používaných na naší webstránce nebudete mít přístup k důležitým funkcím, jako přihlašování, odhlašování a žádání o práci. Také používáme následující služby třetích stran, které mohou ukládat cookies na vaše zařízení během návštěvy naší webové stránky:
instagram
7) Uplatnění práv dotčených osob
Máte právo získat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou ročně). V případě, že jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje nebo doplnili neúplné osobní údaje. Požadovat vymazání Vašich osobních údajů v případech stanovených GDPR je jedním z Vašich dalších práv. Důvodem pro provedení výmazu může být zejména nepotřebnost osobních údajů pro účely, pro které byly shromážděny, například když odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše data nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné oprávněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.
Máte právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR) ), právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
a namítat proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenosnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (článek 77 GDPR). V případě uplatnění uvedených práv kontaktujte správce na adrese uvedené v bodě 1 těchto „Zásady zpracování osobních údajů“
8) Aktualizace zásad ochrany osobních údajů
Udržujeme zásady ochrany osobních údajů aktuální a v souladu s platnými právními předpisy. Proto z tohoto důvodu může dojít k jejich změnám. Žádáme všechny naše zákazníky, aby těmto změnám věnovali dostatečnou pozornost.